• Twój notes jest pusty. Dodaj do niego obiekty, aby móc łatwiej je znaleźć lub porównać.
Dodano do notesu

Kopalnia Stanisław

Jest to kopalnia odkrywkowa kwarcu, położona na 1088 m. n.p.m. Jest to najwyżej położona kopalnia, eksploatowana od XIII wieku po dziś dzień. Dawniej zaopatrywała wszystkie huty szkła i metalu w okolicy, a obecnie stanowi przede wszystkim miejsce poszukiwań dla mineralogów – wynajdują tutaj kryształ górski, awenturyn i kwarc różowy, które później można zakupić na stoiskach z pamiątkami bądź oglądać w Muzeum Mineralogicznym w Szklarskiej Porebie.